Váš nákup

sklenka.cz | Prodej českého a slovenského ručního skla

Obchodní podmínky

Všechny SKLENKY máme skladem v kamenném obchodě. E-shop www.sklenka.cz je propojen se skladem kamenného obchodu. Co je nabízeno na e-shopu, je nabízeno v kamenném obchodě.

SKLENKY zašleme po připsání platby na náš účet – bezprostředním převodem nebo kartou prostřednictvím platebního rozhraní comgate.

SKLENKY objednané a nezaplacené automaticky stornujeme.

Prodáváme ruční práci českých a slovenských sklářů. Ruční výroba se odlišuje od strojové svojí jedinečností. Každá SKLENKA může být nepatrně jiná, rozdíly běžně nezpozorovatelné, nemá vliv na kvalitu a funkčnost. Prodáváme pouze SKLENKY nejvyšší kvality.

SKLENKY jsou skleněné, a tedy křehké. Vybíráme partnery pro doručení nikoli podle ceny, ale podle způsobu zacházení s doručovanými SKLENKAMI. Proto je cena balného i poštovného vyšší než u nekřehkého zboží. SKLENKY odesíláme nejpozději do 3 pracovních dnů po objednání a zaplacení.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
1.2. Prodávající sklenka.cz s.r.o., IČ: 10757287, DIČ: CZ10757287, se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 347912
1.3. Adresa provozovny je na adrese Jungmannova 733/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
1.4. Jednatelké a kontaktní osoby:  Helena Poláková a Jakub Sklenka
1.5. Kontaktní údaje: obchod@sklenka.cz
(dále jen „prodávající“)

2. PREAMBULE

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.sklenka.cz (dále je „internetový obchod“).
2.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
2.3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

3. INFORMACE O SKLENKÁCH A CENÁCH

3.1. Informace o SKLENKÁCH jsou uvedeny u jednotlivých SKLENEK v internetovém obchodu. Ceny SKLENEK jsou uvedeny včetně platné daně z přidané hodnoty (DPH), všech souvisejících poplatků. Ceny SKLENEK zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
3.2. Veškerá prezentace SKLENEK umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto SKLENEK.
3.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním SKLENEK. SKLENKY jsou křehké a balení a poštovné je z této podstaty dražší. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním SKLENEK uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy jsou SKLENKY doručováno v rámci území České republiky. Internetový obchod má z podstaty svých smluvních závazků regionální omezení pro jednotlivé značky. Některé z nabízených značek smí být doručovány pouze na území České a Slovenské republiky.
3.4. Případné slevy z kupní ceny SKLENEK nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.2. Kupující provádí objednávku SKLENEK prostřednictvím svého zákaznického účtu s předchozí registrací v internetovém obchodě.
4.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere SKLENKY, počet kusů SKLENEK, způsob platby a doručení.
4.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
4.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
4.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
4.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
4.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny SKLENEK v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu SKLENKY za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

5.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání SKLENEK. Kupující může objednávat SKLENKY také bez registrace.
5.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání SKLENEK je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání SKLENEK jsou prodávajícím považovány za správné.
5.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
5.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
5.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ SKLENEK

6.1. Cenu SKLENEK a případné náklady spojené s dodáním SKLENEK dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
6.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301971563/2010 vedený v Kč (CZK), IBAN CZ6120100000002301971563, SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX nebo na účet č. 2201985327/2010 vedený v EUR (EUR), IBAN CZ9320100000002201985327, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, oba vedené u FioBanky (Číslo objednávky jako VS platby)
6.3. bezhotovostně platební kartou přes platební bránu ComGate Payments, a.s. (ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel.: +420 228 224 267)
6.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. nebo přímo
6.5. při osobním odběru v kamenné prodejně sklenka.cz
6.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním SKLENEK ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním SKLENEK.
6.7. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí SKLENEK. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po 7 dnech je objednávky automaticky stornována, pokud nedojde k připsání platby na náš výše uvedený účet. Prodávající není povinen v takovém případě objednávku obnovit a předem rezervované SKLENKY již mohou být vyprodané.
6.8. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
6.9. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6.10. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním SKLENEK není zálohou.
6.11. SKLENKY jsou kupujícímu dodány:
6.11.1. na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím přepravní společnosti či přímo zaměstnancem sklenka.cz
6.11.2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
6.11.3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
6.12. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání SKLENEK.
6.13. Náklady na dodání SKLENEK v závislosti na způsobu odeslání a převzetí SKLENEK jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat SKLENKY na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít SKLENKY při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno SKLENKY doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním SKLENEK, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.15. Při převzetí SKLENEK od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů SKLENEK a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.16. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
6.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke SKLENKÁM zaplacením celé kupní ceny za SKLENKY, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím SKLENEK. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu SKLENEK přechází na kupujícího okamžikem převzetí SKLENEK nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost SKLENKY převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
7.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
7.3. ode dne převzetí SKLENEK,
7.4. ode dne převzetí poslední dodávky SKLENEK, je-li předmětem smlouvy několik druhů SKLENEK nebo dodání několika částí
7.5. ode dne převzetí první dodávky SKLENEK, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka SKLENEK.
7.6. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
7.7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
7.8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
7.9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
7.10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
7.11. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat písemně projev vůle o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
7.12. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7.13. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu SKLENKY do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením SKLENEK prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy SKLENKY nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.14. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání směrem k zákazníkovi, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
7.15. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání SKLENEK, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání SKLENEK ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání SKLENEK.
7.16. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující SKLENKY předá nebo prokáže, že SKLENKY prodávajícímu odeslal.
7.17. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti SKLENEK, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel SKLENEK přerušil výrobu nebo dovoz SKLENEK. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že SKLENKY při převzetí nemají vady (Toto se netýká SKLENEK, specificky označených jako „poškozená krabice“ nebo „poškozené SKLENKY“, nabízené za zvýhodněnou cenu).
8.2. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující SKLENKY převzal:
8.3. Mají SKLENKY vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
8.4. které kupující očekával s ohledem na povahu SKLENEK a na základě reklamy jimi prováděné,
8.5. se SKLENKY hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se SKLENKY tohoto druhu obvykle používají,
8.6. SKLENKY odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.7. Jsou SKLENKY v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
8.8. SKLENKY vyhovují požadavkům právních předpisů.
8.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí SKLENEK kupujícím, má se za to, že SKLENKY byly vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne SKLENEK v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u SKLENEK prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení SKLENEK způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitých SKLENEK na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které SKLENKY měly při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy SKLENEK.
8.10. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
8.11. přiměřenou slevu z kupní ceny,
8.12. odstoupit od smlouvy.
8.13. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
8.14. pokud mají SKLENKY podstatnou vadu (netýká se SKLENEK, při prodeji specificky označených jako „poškozené zboží“, nabízené za zvýhodněnou cenu),
8.15. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
8.16. při větším počtu vad SKLENEK.
8.17. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.18. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
8.19. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8.20. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8.21. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
8.22. Volbu způsobu reklamace má kupující.
8.23. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8.24. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
8.25. Ustanovení podle § 2165 se nepoužije:
8.26. U věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla cena ujednána
8.27. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým ujednáním
8.28. U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
8.29. Vyplývá-li toto z povahy věci.
8.30. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
8.31. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
8.32. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
8.33. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
8.34. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
8.35. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
8.36. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
9.2. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr
9.3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji SKLENEK na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
11.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
11.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
11.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
11.9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.5.2021

Vyberte jazyk / Select a language